Inteligencja emocjonalna

Iloraz inteligencji przez długie lata był uważany za wyznacznik sukcesu jednakże w ostatnich czasach wiele się zmieniło w określaniu jego uwarunkowań. „Badania pokazują, że społeczne i emocjonalne umiejętności mogą mieć większe znaczenie dla odniesienia sukcesu w życiu niż wysoki iloraz inteligencji mierzony standardowymi testami werbalnej i niewerbalnej inteligencji poznawczej.” (Lawrence Shapiro, 1999) W obecnych czasach, […]

Czytaj więcej